Zespół Szkolno - Przedszkolny im.Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim

Strona główna
 • 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża

  40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża
  15.10.2018

  Uczniowie klasy VII przygotowani przez p. Małgorzatę Felską przypomnieli wybitną postać Polaka Karola Wojtyły, który po wyborze na głowę Kościoła przyjął imię Jana Pawła II. Apel był bardzo wzryszający, wszyscy zaśpiewaliśmy niezapomnianą pieśń "Barka". Zdjęcia w galerii "Apel papieski".

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej
  12.10.2018

  Grupa uczniów z klas VII i VIII pod opieką p.Patrycji Siebert przygotowała inscenizację z okazji DEN. Bardzo nam miło było gościć tego dnia p. Izabellę Sierakowską - Tomaszewską. Na uroczystym apelu była również okazja do wręczenia nagród dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły. Za trud pracy w szkole odwdzięczyły się także  dzieci - kwiatkami i słodkościami. Zdjęcia z uroczystości w galerii DEN 2018/2019

 • Z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole odbyły się wybory  Mistera Szkoły 2018. Uczniowie klas IV-VIII głosowali w tajnych wyborach na osobę do tytułu Mistera Szkoły 2018.

  Nad prawidłowością wyborów czuwała komisja złożona z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, a za całość wyborów i przebieg dekoracji zwycięzców odpowiadała opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Patrycja Siebert.

  Misterem został Kacper Grzywiński uczeń klasy VIII.

  GRATULUJEMY!!!

   - Obrazek 1              - Obrazek 2

 • VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub

  28.09.2018

   

  Za nami VII Mistrzostwa Szkół w Rummikub, które odbyły się 28 września 2018 roku w Sztumie.

  Naszą szkołę w rozgrywkach reprezentowały 2 uczennice Oliwia Abramowska z klasy VII i Amelia Szmeil z klasy VI pod opieką Patrycji Siebert. Do rozgrywek przystąpiło 70 uczniów ze szkół z całej Polski. Nasze uczennice dzielne walczyły za co im serdecznie dziękujemy i życzymy skcesów.

   VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub - Obrazek 1      VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Rummikub - Obrazek 2

 • Wybory rzecznika praw ucznia

  18.09.2018

  18.09.2018r.  odbyły się wybory rzecznika Praw Ucznia. W głosowaniu udział wzięło 64 uczniów klas IV-VIII.

   

  Rzecznikiem Praw Ucznia została pani mgr Sylwia Downarowicz – nauczyciel j.polskiego.

  Głównymi prawami i obowiązkami Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia są egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów, proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów oraz uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum problemów przestrzegania praw ucznia.

  Szkolny rzecznik może rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie, rozmawiać i zasięgać rady pedagogów i psychologów, organizować konfrontacje wyjaśniające, uczestniczyć w konforntacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia oraz inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.

 • SZKOLNYKONKURS PLASTYCZNY pt. „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

  SZKOLNYKONKURS PLASTYCZNY pt. „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”
  27.09.2018

  REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  pt. „100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

   

  1. Cele konkursu:

  - kształtowanie postaw patriotycznych

  - rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci

  - wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej pracy

  - pobudzenie twórczej wyobraźni dziecka

  - rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi

  2. Organizator:

  Organizatorem konkursu jest Patrycja Siebert – nauczyciel świetlicy.

  3. Uczestnicy:

  Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0-III

  4 . Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu wraz z rodzicem (opiekunem) na temat100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”

  Format: A4.

  Technika: dowolna

  5. Ocenie prac będzie podlegać:
  - pomysłowość, oryginalność,
  - zgodność z tematem

  - estetyka wykonania pracy

  - umiejętności doboru różnych technik plastycznych

  6. Wyboru najciekawszych prac dokona komisja złożona z osób wchodzących w skład Grona Pedagogicznego oraz Dyrekcji Szkoły.

  Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe.

  7. Wszystkie prace biorące udział w konkursie wyeksponowane będą na wystawie zorganizowanej w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.

  8. Prace można składać do 30.10.2018r.

  9. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następującą metryczkę:
  - imię i nazwisko dziecka
  - wiek
  - klasa

  Postanowienia końcowe:

  Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację prac.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  03.09.2018

  W towarzystwie słonecznej pogody i w dobrych nastrojach powitaliśmy nowy rok szkolny. Przy tej okazji wyróżnieni zostali nauczyciele obchodzący okrągłe jubileusze pracy nauczycielskiej: p. Elżbieta Grudzińska (30 lat pracy), p. Monika Wieczorkiewicz (20 lat pracy), p. Marek Czarnecki (30 lat pracy). Gratulujemy wytrwałości i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej.

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 1  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 2  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 3

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 4  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - Obrazek 5

 • Program wsparcia "Dobry start"

  21.06.2018

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) prosimy rodziców i opiekunom uczniów o zapoznanie  się z informacjami na temat możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł. Informacje w pliku Komunikat_Dobry_start.pdf

 • Zakończenie roku szkolego w oddziale przygotowania przedszkolnego

  Zakończenie roku szkolego w oddziale przygotowania przedszkolnego
  21.06.2018

  "Zerówka" zakończyła rok szkolny specjalną uroczystością, dzieci dwa dni wcześniej odwiedziły również Dinopark w Malborku. Szersza relacja w zakładce Nauczanie wczesnoszkolne. Zapraszamy do lektury.

 • Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
  22.06.2018

  Uroczyście pożegnaliśmy mijający rok szkolny, towarzyszyła nam w tym spora grupa członków rodzin uczniów. Przybyli również goście: sekretarz gminy p. Paweł Kaszyński oraz radny p. Łukasz Merchut. Wielu uczniów otrzymało nagrody, dyplomy  i wyróżnienia za wyniki w nauce, udział w konkursach i akcjach, pracę na rzecz szkoły, systematyczne oszczędzanie w SKO. Zdjęcia w galerii "Zakończenie roku szkolnego 2017/2018"

 • Biwak w Mikoszewie

  Biwak w Mikoszewie
  20.06.2018

  W ostatnim tygodniu roku szkolnego klasy V, VI i VII wspólnie z wychowawczyniami, udały się na biwak nad morze do Mikoszewa. Pogoda dopisała, humory również. Wróciliśmy bardzo zadowoleni. Zdjęcia w galerii "Biwak klas V, VI, VII"

 • „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA

  „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA

  W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w dniu 12.06.2018r. pani Patrycja Siebert przy współpracy z inicjatorem akcji panią Aleksandrą Barańską bibliotekarzem Publicznej Biblioteki w Waplewie Wielkim zorganizowała festiwal czytania. Uczennica i uczniowie klasy IV,V,VI i VII podzieleni byli na dwuosobowe zespoły, które na wskazanych lekcjach wchodziły do klas O,I,II,III,IV,V, VI, VII i Przedszkola, aby czytać wybrany tekst z książki. Tam czytali przez 10 minut, potem pokazywali obrazki, zadawali pytania. Reakcje dzieci były cudowne – patrzyły z podziwem i zachwytem na starszych kolegów. Żegnały ich biciem brawa i zapraszali na następne czytanie. Po zakończeniu czytania w klasach młodszych czytano również w klasach starszych. Tam też chętnie słuchano tekstów czytanych przez kolegów. Uczniowie starszych klas bardzo chętnie przystąpili do tego typu wyzwania. Bardzo cieszyli się, że mogą brać w nim udział. Tego rodzaju obcowanie z książką pokazuje jej uniwersalny charakter, bez względu na wiek, umiejętności czytania i autoprezentacji. Uczy otwartości na nowy przekaz i odbierania całkiem odmiennego zjawiska kulturalnego. Szkolny festiwal książki miał na celu zwiększenie zainteresowania czytelnictwem oraz wzmocnienie roli książki w codziennym życiu dzieci i młodzieży. Miał przypomnieć zarówno uczniom jak i ich rodzicom o wartościach płynących z czytania książek oraz o tym, że jest ono niezbędne do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka

  „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA - Obrazek 1  „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA - Obrazek 2 „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA - Obrazek 3   „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA - Obrazek 4  „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” ZAANGAŻOWANIE W CZYTANIE, CZYLI SZKOLNY FESTIWAL CZYTANIA - Obrazek 5

 • Akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam"

  Akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam"
  08.06.2018

  Po raz drugi w naszej szkole odbyła się akcja czytelnicza, zachęcająca do bliższego kontaktu z książką. Oprócz pogadanki motywującej do czytania i występu uczniów klasy II, przez 10 minut trwało jednoczesne, zbiorowe ciche czytanie  ulubionych książek. Akcję przygotowała i poprowadziła p. Patrycja Siebert przy współpracy z p. Aleksandrą Barańską, bibiotekarką Biblioteki Publicznej w Waplewie.  Zdjęcia  w galerii "Jak nie czytam, jak czytam"

 • Festyn rodzinny "CZYSTO, ZDROWO, NA SPORTOWO"

  Festyn rodzinny "CZYSTO, ZDROWO, NA SPORTOWO"
  26.05.2018

  16 maja uczciliśmy święto wszystkich Mam organizując festyn rodzinny. Przybyłe rodziny bawiły się doskonale dzięki licznym atrakcjom artystycznym, sportowym, kulinarnym. Gościem honorowym była p. Izabella Sierakowska. Przedstawiciele KRUS p. S. Celmer oraz p. Ł. Merchut wręczyli zwycięskim uczniom nagrody za konkurs  „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Zdjęcia w galerii "Festyn rodzinny 2017/2018".

 • Prezydent RP Andrzej Duda w Sztumie

  Prezydent RP Andrzej Duda w Sztumie
  07.05.2018

  Nasz poczet sztandarowy brał udział w uroczystości związanej z obecnością Pana Prezydenta Andrzeja Dudy na Pomorzu. Prezydent RP gościł w Sztumie, gdzie złożył wiązankę pod pomnikiem Rodła i spotkał się z mieszkańcami.

  Prezydent RP Andrzej Duda w Sztumie - Obrazek 1  Prezydent RP Andrzej Duda w Sztumie - Obrazek 2  Prezydent RP Andrzej Duda w Sztumie - Obrazek 3

 • Konkursowo
  26.04.2018

  Dwaj uczniowie klasy VI Bartek Bunikowski i Maks Rutkowski startowali dn. 6 IV w Ogólnopolskim konkursie wiedzy pożarniczej w Sztumie "Młodzież zapobiega pożarom", a Angelika Sztucka z kl. VII dn. 26 IV w konkursie sztumskiego Banku Spółdzielczego "Rachmistrz". Maks zajął 5 miejsce w powiecie.

                                         Konkursowo - Obrazek 1      Konkursowo - Obrazek 2

   

   

 • Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie

  Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie
  26.04.2018

  Trzecio i czwartoklasiści od opieką pań Iwony Lipskiej i Patrycji Siebert oraz p. Łukasza Knapika poznawali pracę policjantów i siedzibę komendy powiatowej.

  Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie - Obrazek 1  Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie - Obrazek 2  Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie - Obrazek 3  Wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie - Obrazek 4

 • Szkolny dzień profilaktyki

  Szkolny dzień profilaktyki
  18.04.2018

  Dzień minął pod hasłem: techniki aktywnego uczenia się, bezpieczeństwo w internecie, jak sobie radzić z agresją i przemocą. Dzień zorganizowała p. Bożena Hanausek

  Szkolny dzień profilaktyki - Obrazek 1  Szkolny dzień profilaktyki - Obrazek 2  Szkolny dzień profilaktyki - Obrazek 3  Szkolny dzień profilaktyki - Obrazek 4

 • Gminny Turniej BRD

  Gminny Turniej BRD
  11.04.2018

  Nasza szkoła była organizatorem gminnego etapu Turnieju BRD. Uczestniczyli w nim uczniowie ze Starego Targu, Szrop i Waplewa. Do etapu powiatowego zakwalifikowała się nasza drużyna. Za przeprowadzenie gminnego turnieju odpowiadała p. Małgorzata Felska.

   

  Gminny Turniej BRD - Obrazek 1   Gminny Turniej BRD - Obrazek 2

 • Apel papieski

  Apel papieski
  06.04.2018

  13 rocznicę śmierci Jana Pawła II uczciliśmy apelem przygotowanym przez uczniów klasy VI. W tym dniu dziewczęta z klasy VI zaprezentowały również repertuar przygotowany na konkurs recytatorski.

   

  Apel papieski - Obrazek 1  Apel papieski - Obrazek 2  Apel papieski - Obrazek 3  Apel papieski - Obrazek 4

strona: