Zespół Szkolno - Przedszkolny im.Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim

Strona główna
 • Wycieczka do Warszawy

  29.04.2017

  W dniach 29.04 - 02.05.2017 odbędzie się szkolna wycieczka śladami Rodziny Sierakowskich. Szczegółowy harmonogram wyjazdu znajduje się tutaj -> plan_wycieczki_do_Warszawy.pdf

 • Gminny Turniej BRD

  12.04.2017

  12 kwietnia w naszej szkole zostały przeprowadzone trzy konkurencje w ramach Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pod okiem policjantów z powiatowej KP w Sztumie. Uczniowie czterech szkół rywalizowali rozwiązując test wiedzy, pokonując tor jazdy i wykonując zadania z zakresu pierszej pomocy przedmedycznej. Do etapu powiatowego przeszła drużyna z Waplewa oraz jedna z drużyn starotarskiego gimnazjum. Za organizację turnieju odpowiadała p. M. Felska, pomagał p. Ł. Knapik Zdjęcia w galerii "BRD 2017".

 • Wiosna wokół nas

  06.04.2017

  6 kwietnia podsumowano konkurs plastyczny pt."Wiosna wokół nas" dla dzieci z oddziałów 0-III. Konkurs zorganizowała p. Mariola Błaszczak. Wśród "zerówkowiczów" nagrodzeni zostali: Laura Sowa, Wojtek Cerdo, Karolina Bartel. W kategorii uczniów I-III nagrody otrzymali: Kinga Grudzińska i Jan Rutkowski, Wiktoria Neubauer, Filip Skonecki.

               

 • Wielka Liga Czytelników

  31.03.2017

  Na ostatnim apelu szkolnym polonistka p. Anna Bogdanowicz podsumowała ogólnopolski projekt czytelniczy realizowany w formie konkurs pt. "Wielka Liga Czytelników". Konkurs odbywał się pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicy czytali książki zaproponowane przez organizatorów oraz musieli wykazać się ich znajomością i zrozumieniem poprzez rozwiązanie odpowiednich testów. Największym zaangażowaniem w projekt wykazały się dzieci z klasy II -  Kinga Grudzińska, Wiktoria Neubauer, Julia Schmidt. W klasach IV- VI na nagrody zasłużyli: Oliwia Abramowska, Piotr Bogdanowicz, Zosia Stefanowicz. Gratulacje dla wszystkich uczestników. Zdjęcia w galerii "Wielka Liga Czytelników".

 • Apel z okazji 12 rocznicy śmierci Jana Pawła II

  Grupa mieszana złożona z uczniów klas V i VI pod opieką p. Małgorzaty Felskiej przypomniała ważną dla każdego Polaka postać Karola Wojtyły, znanego całemu światu Papieża Jana Pawła II. Tradycyjnie już odśpiewano ulubioną pieśń Papieża pt. "Barka".

            

 • Wiosenne śniadanie drugoklasistów

  22.03.2017

  Uczniowie klasy II zmierzyli się z umiejętnością samodzielnego przygotowania kanapek. Dzieci starały się wykorzystać zdrowe produkty - warzywa, zieleninę, wyhodowaną w klasie rzeżuchę oraz zadbać o estetykę wykonania i spożycia śniadania. Zdjęcia w galerii "Śniadanie..."

 • Czytanie i igraszki na powitanie wiosny

  21.03.2017

  Sezon wiosenny w oddziałach młodszych rozpoczął się bardzo ciekawie. Maluchy pożegnały zimę odprowadzając Marzannę "za próg" miejscowości. Oprócz tego w klasach I-III gościły Iga i Justyna - uczennice Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Malborku, w ramach wolontariatu związanego z propagowaniem czytelnictwa. Zdjęcia z wydarzeń w galerii "Pierwszy dzień wiosny 2017".

 • Dzień kobiet

  08.03.2017

  Panowie mali i duzi wykazali się szczególną pamięcią o swoich koleżankach, doceniając je w dniu ich święta. Nie zabrakło kwiatów i słodkości oraz najlepszych życzeń. Dowodem - zdjęcie klasy V - przesympatycznych dziewcząt, zaskoczonych miłą niespodzianką zorganizowaną przez ich kolegów.

 • Wizyta w schronisku dla zwierząt w Elblągu

  27.02.2017

  Uczniowie klasy I oraz członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką pań Mileny Krzykalskiej i Moniki Wieczorkiewicz odwiedzili schronisko dla zwierząt w Elblągu. Nie pojechali tam z pustymi rękoma, ale zaopatrzeni w karmę, kocyki, zabawki dla czworonożnych przyjaciół. Zbiórka wszystkich rzeczy trwała ok 2 miesiące i zainicjowana została przez opiekunkę SU p. Milenę. Zdjęcia z odwiedzin w galerii "Elbląg - schronisko dla zwierząt"

 • Tłusty czwartek

  23.02.2017

  Samorząd Uczniowski wraz z p. Mileną skusił wszystkich słodkościami z okazji tłustego czwartku.

   

 • Rekrutacja do publicznego przedszkola, rocznego przygotowania przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 odbywa się na zasadach wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  prawo oświatowe  (Dz. U z 2017 r. poz. 59) zwaną dalej ustawą rekrutacyjną.

  Do publicznego przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są z urzędu po wypełnieniu karty zgłoszenia kandydata.

  Zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu po złożeniu pisemnego wniosku przez rodzica/opiekuna kandydata w sekretariacie szkoły. Formularze dostępne są w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

  ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY TRWAJĄ

  dO 31 marca 2017r. !!!

 • Ogłoszenie

  27.02.2017

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Rodziny Sierakowskich w Waplewie Wielkim informuje, że prowadzony jest nabór do Publicznego Przedszkola w Waplewie Wielkim:

  1. Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola –

  31 marca 2017r. – termin nieprzekraczalny!!!

  1. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły w Waplewie Wielkim (zakł. dokumenty i zarządzenia ⇒ zarządzenia i pliki do pobrania)
  2. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie w przedszkolu wymaga pokrycia kosztów eksploatacji.
  3. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
   od 600 do 1600.
  4. Do przedszkola w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci:
   • rodziców pracują­cych,
   • matek i ojców samotnie je wychowujących,
   • ma­tek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany sto­pień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodziel­nej egzystencji oraz dzieci z rodzin zastępczych,
   • potrzebujących opieki dłużej niż 5 godzin,
   • dzieci 3 - 4 letnie na 5 godzin.
  5. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 - 4 lat zamieszkałe
   na terenie Gminy Stary Targ. Przyjęcie dzieci do przedszkola spoza gminy wymaga zgody organu prowadzącego przedszkole.
  6. Wszelkiej informacji udziela sekretariat Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie Wielkim
   tel. 55 277 15 22.
  7. Złożenie wniosku obowiązuje również dzieci aktualnie objęte opieką przedszkolną.
 • Ważne dla rodziców przedszkolaków, "zerówkowiczów oraz pierwszoklasistów

  23.02.2017

  W zakładce "Dokumenty i zarządzenia" ⇒ "Zarządzenia i pliki do pobrania" znajdują się wnioski o przyjęcie dzieci do odpowiednich oddziałów. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 • wyjazd na lodowisko

  17.02.2017

  W piątek 17 lutego, 23 uczniów z klas IV-VI wyjechało na lodowisko OSiR w Malborku. Niektórzy po raz pierwszy mieli łyżwy na nogach a radzili sobie świetnie. Było super. Opiekę sprawowali p. Anna Kulik i p. Łukasz Knapik. Wszyscy wyrazli chęć kolejnego wyjazdu do Malborka. Zdjęcia w galerii "Lodowisko w obiektywie p.Mileny" i "Lodowisko 2017" 

 • Zabawa karnawałowa

  03.02.2017

  Zagodnie z zapowiedzią w piątek odbyły się dwie zabawy karnawałowe - dla małych i dużych w obu budynkach naszej szkoły. Za organizację odpowiadała p. Bożena Hanausek, która wywiązała się doskonale z zadania. Pomagali Samorząd Uczniowski i  nauczyciele. Wsparła Rada Rodziców. Zdjęcia w galerii "Karnawał w dużej szkole". Czekamy na zdjęcia z "małej szkoły".

 • Po feriach...

  1 lutego (środa) o godzinie 16.00 i 16.30 wywiadówki dla rodziców.

  3 lutego (piątek) w godzinach 15.00 - 18.00 zabawa karnawałowa dla młodszych i dyskoteka dla starszych dzieci.

 • Jasełka w szkole

  15.12.2016

  To już 18 rok kiedy wystawiamy jasełka wprowadzające widzów w świąteczny nastrój. Wynika z tego, że uroczystość nabrała cech "pełnoletności", pomimo iż coraz młodsze dzieci są aktorami. Swoją obecnością zaszczyciła nas p. Izabella Sierakowska - Tomaszewska oraz wielu znamienitych gości, m.in. radne powiatowe p. Jolanta Szewczun oraz p. Sylwia Kubik, p. Maciej Kraiński z małżonką, dyrektorki sąsiednich szkół, wójt gminy p. Wiesław Kaźmierski, ksiądz Arkadiusz Borzyszkowski, rodzice, dawni pracownicy szkoły. Przygotowaniem jasełek zajęli się nauczyciele klas 0 - III oraz p. Krystyna Klimek nasza animatorka-logopeda. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych. Zdjęcia w galerii "Jasełka w szkole"

 • Jasełka w świetlicy wiejskiej

  10.12.2016

  Nasze dzieci wystąpiły w prapremierze jasełek, co miało miejsce w waplewskiej świetlicy. Przy okazji Mikołaj "sołecki" wręczył wszystkim zebranym milusińskim paczki ze słodyczami. Odbył się również świąteczny kiermasz charytatywny. Przy organizacji imprezy siły połączyli rodzice, nauczyciele, strażacy, członkowie stowarzeszenia "Razem Łatwiej". Zdjęcia w galerii "Mikołaj w świetlicy".

 • 98 rocznica odzyskania niepodległości

  10.11.2016

  Uczniowie klasy VI wspomagani przez piątoklasistów zaprezentowali inscenizację poświęconą świętu   odzyskania niepodległości. Scenariusz nawiązywał do ważnych wydarzeń historycznych, patriotycznych postaw Polaków walczących o powrót Polski na mapy Europy oraz współczesnego obrazu naszej ojczyzny. Całości dopełniły pieśni patriotyczne. Uroczystość przygotowali p. Anna Kulik i p. Marek Czarnecki.

     

   

strona: