90-lecie założenia szkoły polskiej w Waplewie Wielkim, uroczyste obchody 31 V 2019 r. - Zespół Szkolno - Przedszkolny im.Rodziny Sierakowskich

Strona główna
Profil szkoły Historia Patron Tu mieszkamy Gmina Stary Targ

O szkole

Profil szkoły

 

Zespół Szkolno - Przedzkolny w Waplewie Wielkim położona jest na terenie gminy Stary Targ w powiecie sztumskim.
Ma on ponad 80-letnie dzieje. Przetrwał różne przeobrażenia związane z uwarunkowaniami historycznymi, kolejnymi reformami oświaty. Aktualnie uczęszcza do niego 95 uczniów i 15 przedszkolaków.
W obwodzie szkoły znajdują się miejscowości :

  • Waplewo Wielkie,
  • Waplewko,
  • Tulice, Olszówka,
  • Ramoty,
  • Brzozówka,
  • Tropy Sztumskie,
  • Dziewięć Włók,
  • Kalwa

Nauka odbywa się w dwóch budynkach. Pierwszy z lat 1939 - 1942, przebudowany został w latach 1974 - 1976, drugi dla klas nauczania zintegrowanego pochodzi z 1989 roku. W 2014 roku przeprowadzono termomodernizację budynku "dużej szkoły" w ramach Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Stary Targ oraz remont łazienek i izb lekcyjnych w "małej szkole" . Na budynku "dużej szkoły" znajdują się również solary zapewniające ciepłą wodę w obiekcie.
       

   

        


Szkoła posiada izbę pamięci poświęconą patronom szkoły, salę informatyczną oraz gabinety przedmiotowe. Funkcjonuje kuchnia ze stołówka. Bolączką jest brak sali gimnastycznej i miejsca na uroczyste spotkania.